Monday, June 21, 2010

SEIF beagnach tríocha bliain ó shin. An bhfuil mé sean?

Dé Sathairn, d'fhreastail mé ag cruinniú i Seattle. Bailíodh daoine le chéile atá i mbun obair SEIF. Bhí dochtúirí, banaltraí, oibrithe sósialta ann. Feicim daoine leis an ngalar gach lá san oifig, mar fhaighimid airgead ón rialtas le clinic SEIF a eagrú.

Rinneadh líne ama ar chlár bán sa chruinniú agus chuir na daoine imeachtaí a shaol a bhain le SEIF ar an gclár. Thosaigh an líne i Meitheamh 1981, nuair a d'fhoilsíodh an chéad tuairisc in iris leighis.

Seo an nasc: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/june_5.htmScríobh mé roimh thosú an líne ama go raibh mé ag obair ag UCLA i mBealtaine, 1981, agus chonaic fir óga a bhí luaite sa chéad scéal. Ba bhall den fhoireann a thug cúram dóibh mé.

Ansin, chuir mé notaí beaga eile sa líne -- daoine ag fáil báis ceann i ndiaidh a chéile sna hochtaidí, an chéad tástáil fhola, an lá a tháinig AZT agus thosaigh na daoine ag maireachtáil. Tá na laethanta sin i mo chuimhne go docht.

Ní raibh duine eile sa seomra atá i mbun obair SEIF chomh fada le mise. Cuireadh ceisteanna orm -- cad a chonaic mé i 1981? Cad é mo bharúil anois? cén athraithe a thugaim faoi deara?

An bhfuil mé chomh sean sin?? Ar chóir dom dul chuig an músaem agus mo chorp ársa a chur i gcás taispeána?

Dúirt mé leo gur bhain mé mo chéim leighis amach nuair a bhí mé dhá bhliain déag d'aois, ach is bréag é sin, ar ndóigh.

Tuesday, June 15, 2010

Péist Ollmhór na Palouse


Is machaire leathan in Oirthear Stát Washington é an Palouse.

Ní fhaca duine Péist Ollmhór na Palouse le fiche bliain, go 2006, nuair a chuir mac léinn a sluasaid sa talamh. Mharaigh sí ceann de thaisme; is beag nár ghearr sí ina dhá leath é.

Ní fhaca duine an Phéist le ceithre bliana thar éis sin, go Mí Feabhra, 2010. Fuair mic léinn ó Ollscoil Idaho ceann fásta, ceann óg, agus trí ubh. Mharaigh siad an ceann fásta, agus sheol a chorp go Kansas le tastáil DNA a fháil. Tá dhá de na huibheacha ina leanaí anois, gan athair gan mháthair mar gheall ar an Ollscoil.

Ba chóir d'Ollscoil Idaho iad a chur ar ais sa talamh, dar liomsa.

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2011716503_earthworm28m.html

Saturday, June 12, 2010

BP -- Foirgneamh Le Díol??Gliogáil ar an gcéad ghrianghraf agus feicfidh tú an seoladh gradamúil.
Siúl gearr ó Phálás Buckingham i gCearnóg Naomh Shéamais i Londain, tá foirgneamh breá ard ag BP.
Tá luach an fhoirgnimh an-ard, milliúin is milliúin de phuint. Tabhair aird ar an bhfear atá ina sheasamh ag an doras, garda slándála é. Thóg mé na pictiúir seo i rith mo thurais go Londain i 2005.
Is dócha go bhfuil níos mó na haon gharda amháin ag an doras anois. Agus slua agóideach chomh maith. Ní fheadar.... an mbeidh an foirgneamh ar díol nó ar cíos an chéad bhliain eile?


Wednesday, June 9, 2010

Fáthmheas mícheart
Thug mé faoi deara sa leabhar Wisconsin Death Trip go bhfuair cúpla daoine bás mí nó dhó go díreach i ndiaidh a bheith tugtha don teach gelt. Is dóigh liomsa nach raibh galar meabhair ag na daoine sin ach galar eile a ghoill orthu. Mar shampla, bhí an eitinn an-choitianta i Wisconsin ag an am, agus is féidir í a fháil san inchinn, gan ghalar scamhóige. Tá go leor galar eile a bhfuil cosúlacht na gealtachta orthu.


Chonaic mé rudaí mar seo sna seachtaidí agus mé ag obair in ospidéal mór i nDeisceart California. Lá amháin ghlaoch síciatraí orm agus dúirt go raibh pian sa bhrollach ag bean; rinne seisean tástáil chroí uirthi (CPK) agus bhí sé mínormálta. Chuaigh mé go dtí an barda síciatrach. Ní raibh taom croí ag an mbean ach hipitíróidíocht (easpa trom tíoracsain.) Ardaíonn an galar seo an CPK go rialta. Thugamar tíoracsain dí agus leigheasadh í. Chonaic mé cás eile mar seo agus mé in mo mhac léinn sa scoil leighis.

Lá eile, bhí post oiliúna agam ag UCLA agus ghlaoigh na síciatraí orm. Bhí fear óg ar an mbarda síciatrach a bhí an-lag is neamhchoinneálach dá mhún; bhí tástáil sifilis dearfach aige. Tharla go raibh sifilis ina inchinn. Thugamar penisilin dó agus chuaigh sé i bhfeabhas. Bhí sé in ann caint is siúl nuair a d'fhág an t-ospidéal. Measaimse go raibh SEIF aige chomh maith, ach nílim cinnte de.

Scríobh mé a chás agus tá sé ar fáil mar pdf saor in aisce, má tá suim agat ann --

Tá scéalta eile mar seo agam. Daoine ar an mbarda síciatraí nach raibh galar meabhair orthu.

Tuesday, June 8, 2010

Wisconsin Death Trip Cuid a Dó

Ón nuachtán Black River Falls (mar a cuireadh sa leabhar ag Michael Lesy) --1892 "Marie Sweeny, who ran away from her husband at St Paul and has been creating trouble at Ashland with her wild mania for breaking windows, has finally been captured. ...she was a model wife and mother, but some injury to her brain entirely changed her character. She ran away from home 2 years ago, and since then...has been in more than 100 different jails, serving short sentences for indulging in her wild sport."1893 "Mary Sweeny, of window breaking fame, attempted to throw a satchel through one of R. Katz's Clothing Store windows at Fond du Lac...She was arrested [and] given 5 days in the county jail."1895 "Maria Sweeny, the window smasher...reached Eau Claire...sat up all night in the waiting room of one of the depots. In the morning she demanded a ticket to Hayward from the Chief of Police. He refused but offered to send her to Chippewa Falls. She .....moved on the depot windows. Before she could break any glass, she was arrested."B'fhéidir nach raibh sí ina gealt cheart; bhí bia is leaba aici sa phríosún, ar a laghad.

Wisconsin Death Trip Cuid a hAon

Inné, bhí mé ag leabharlann na hollscoile (trí mhíle ó mo theach ar bhus) agus fuair an leabhar "Wisconsin Death Trip". Chuamar go Seattle lenár n-iníon a thabhairt abhaile on Ollscoil Washington aréir agus léigh mé an leabhar sa charr. Bhí an spéir geal go beagnach a deich a chlog san oíche!

Sa bhliain 1973 thóg an staraí Michael Lesy seanghrianghrafanna (1885-1900) ó Black River Falls i Wisconsin agus chuir i leabhar taobh le taobh le hailt chomhaimsearthacha ón nuachtán an cheantair.

Tháinig ísliú (meath?) eacnamaíochta don tír. Bhí na daoine bocht agus bhí féinmharú is gealtacht sa nuachtán go minic. Bhí go leor feirmeoirí ann a rugadh san Iorua nó sa Ghearmáin a chuaigh ar mire i Wisconsin mar gheall ar anró.

D'fhág muintir mo mháthar Éirinn in aimsir an Ghorta Mhóir is chuir siad faoi i gCondae Juneau, 50 míle ó Black River Falls. Ní fhaca mé mo mhuintir sa leabhar seo. Nílim cinnte de, ar ndóigh, ach tá bean amháin ann is féidir a bheith gaol agam léi. Tá col ceathrair ag mo mháthair a bhfuil an sloinne céanna aige -- Sweeney.


http://www.wisconsindeathtrip.com/about.html

Sunday, June 6, 2010

Leabhar atá á léamh againn
Tá triúr againn anseo in mBellingham a thagann le chéile ó ham go ham le leabhair a léamh.

Anois, táimid i mbun "Cois Móire" le Anraoi Ó Liathain (1964). Níl sé chomh trom is anróiteach leis an leabhar a léigh muid anuraidh - "Bealach an Bháis".
Bainim sult as Ó Liathain. Léigh mé leabhar nó dhó eile a scríobh sé. Is ionann Abhann Mhór na Mumhan agus "Blackwater River" i mBéarla.
Cé go bhfuil an chuid is mó den leabhar faoin dúlra is daoine san áit, scríobh Ó Liathain faoi fhile áitiúil darbh ainm Dónall Ó Conchubhair, agus chuir cuid bheag dá dhánta sa leabhar.
Scríobh sé caoineadh ar bhás Pharnell --
"Ca'il aontú croí do maíodh go déanach
Idir Gael is Gall de réir údar mbréagach?
Go dtátha aol le huisce na Féile
Ní tháthfaidh croíthe na dís' le chéile....."

Mumhan tríd is tríd sa dán seo, ach caithfidh mé a rá nach dtuigim é go hiomlán.

Saturday, June 5, 2010

Machnamh a haonAr maidin inniu, agus mé ar chúl an tí, sluasaid i mo lámh, ag glanadh na faiche (tá madra mór ag m'fhear), rith liom go bhfuilim róléannta. Chaith mé cuid mhór de mo shaol ag oiliúint intinne, mo shrón sáite isteach i leabhair.Bheinn níos tanaí má chuaigh amach ar siúl nó ar rothar gach maidin in áit a bheith i mo shuí ar an mbus ar léamh. Bheinn níos áille má léigh na hirisí faisin in áit téacsleabhair. Níl sé riachtanach dhá chéim ón ollscoil a bheith agat le féar a lomadh, cistin a ghlanadh, éadach a nithe, madra a chothú, srl, srl.

Is dócha go dtuigeann tú mo chás anois -- bean róléannta. Tá andúil agam sa léann agus níl neart agam air.

Fear maith cliste is é m'athair. D'fhág sé an mheánscoil i Chicago le dul ina shaighdiúir le linn an Dara Cogaidh Domhanda. Nuair a bhí mé óg sna seascaidí, dúirt sé liom gur shaghas diomailt airgid is aimsire mná a oiliúnt go hard. Ní aontaímse le gach rud a dúirt sé, ach caithfidh mé a rá go raibh giota beag den fhírinne aige san ábhar seo.